Regional Museum of Koper

Kontakt: T: +386 566 33 570, +386 566 33 571
E: info@pokrajinskimuzejkoper.si
http://www.pokrajinskimuzejkoper.si

Info:

Kidričeva ulica 19, Koper
T: +386 566 33 570

Kako do muzeja?

Slovenija
Kidričeva ulica 19, Koper, 6000 Koper

Openmuseums - italijanski in slovenski muzeji v mreži

PROJEKTNI PARTNERJI

ferrara   ravenna    rovigo   venezia    gorizia   udine   aquilea    piran     koper  ljubljana  kobarid

navedbeProjekt Openmuseums je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto Openmuseums finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.