Eastle Castle of Ferrara

Kontakt: T: +39 0532 299233
E: castello.estense@provincia.fe.it
http://www.castelloestense.it

Info:

Largo Castello 14, Ferrara
T: +39 0532 299233

Kako do muzeja?

Italija
Castello Estense, Ferrara, 44121 Ferrara

Openmuseums - italijanski in slovenski muzeji v mreži

PROJEKTNI PARTNERJI

ferrara   ravenna    rovigo   venezia    gorizia   udine   aquilea    piran     koper  ljubljana  kobarid

navedbeProjekt Openmuseums je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto Openmuseums finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.