Museo d'Arte della Città di Ravenna

Kontakt: T: +39 0544 482477, +39 0544 482356
E: info@museocitta.ra.it
http://museocitta.ra.it

Info:

Via di Roma 13, Ravenna
T: +39 0544 482477

Kako do muzeja?

Italija
Via di Roma, 13

Openmuseums - italijanski in slovenski muzeji v mreži

PROJEKTNI PARTNERJI

ferrara   ravenna    rovigo   venezia    gorizia   udine   aquilea    piran     koper  ljubljana  kobarid

navedbeProjekt Openmuseums je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto Openmuseums finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.