Soška fronta

zbirka-frontaKOBARIŠKI MUZEJ

Zbirka soška fronta
predstavlja gorsko bojevanje v Julijskih Alpah in poslednji, dvanajsti soški bitki, imenovani tudi »kobariška bitka«. Zbirka obsega več kot 500 fotografij, 50 vojaških zemljevidov, skic in dokumentov poveljnikov enot (generala Cadorne, generala Kraussa, nadporočnika Rommla), čez 1000 primerkov orožja, orodja, uniform, medalj in spominskih predmetov.

Obiščite nas

 

PROJEKTNI PARTNERJI

ferrara   ravenna    rovigo   venezia    gorizia   udine   aquilea    piran     koper  ljubljana  kobarid

navedbeProjekt Openmuseums je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto Openmuseums finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.