Muzej in galerije mesta Ljubljana

Info:

Javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane je bil ustanovljen leta 2009. Zavod združuje Mestni muzej Ljubljana, Mestno galerijo Ljubljana, Galerijo Jakopič, Galerijo Vžigalica, Bežigrajski galeriji 1 in 2, Kulturni center Tobačna 001 in Plečnikovo hišo. Njegovo poslanstvo je evidentiranje, zbiranje, dokumentiranje, vrednotenje, ohranjanje, interpretiranje, raziskovanje in predstavljanje materialne in nematerialne dediščine s področja zgodovine mesta Ljubljana in širše okolice od prazgodovine do danes, izvajanje pedagoških, andragoških in promocijskih dejavnosti na področju delovanja zavoda ter poklicno usposabljanje.

Zavod z razstavami in zbirkami muzejskih predmetov, arhivskega in knjižničnega gradiva ter drugega dokumentarnega gradiva, modernih in sodobnih del likovne umetnosti ter sodobnih umetniških likovnih praks zagotavlja dostop do javnih kulturnih dobrin in skrbi za mednarodno izmenjavo.

Ponudba muzeja:

Avdio vodič da
Invalidom dostopno da

Kako do muzeja?

Slovenija
Gosposka 15, 1000 Ljubljana

Openmuseums - italijanski in slovenski muzeji v mreži

PROJEKTNI PARTNERJI

ferrara   ravenna    rovigo   venezia    gorizia   udine   aquilea    piran     koper  ljubljana  kobarid

navedbeProjekt Openmuseums je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto Openmuseums finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.