Muzej umetnosti mesta Ravenna

Contact: T: +39 0544 482477, +39 0544 482356
E: info@museocitta.ra.it
http://museocitta.ra.it

Info:

Od originalne zgradbe iz začetka 16. stoletja je ostal samostan renesančne oblike, s svojim prvotnim tlorisom in elegantno ložo s petimi oboki. Trenutno se v njem nahaja Mestni umetniški muzej mesta Ravenna, ki poleg že uveljavljenih dejavnosti na področju ohranjanja in vrednotenja dediščine ter razvejanega kulturnega udejstvovanja, ponovno ponuja tudi razstavno dejavnost, ki omogoča objavo rezultatov najnovejše znanstvene raziskave.

We offer you:

Invalidom dostopno da
Avdio vodič da

How to get there?

Italija
Via di Roma, 13 , 48100 Ravenna

Openmuseums - network of Slovene and Italian museums

PROJECT PARTNERS

ferrara   ravenna    rovigo   venezia    gorizia   udine   ljubljana   piran     koper   aquilea   kobarid

navedbeProjekt Openmuseums je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto Openmuseums finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
The project Openmuseums is funded under the Programme for Cross-Border Cooperation Italy-Slovenia 2007-2013,
by the european regional development Fund and national funds.