Grad Estense

Contact: T: +39 0532 299233
E: castello.estense@provincia.fe.it
http://www.castelloestense.it

Info:

Grad v Ferrari je bil leta 1385 zgrajen kot trdnjava, ob koncu 15. stoletja pa je postal prebivališče gospostva Este. Skozi stoletja je spreminjal svojo vlogo in tako sčasoma postal eden najprestižnejših dvorcev takratnega časa. Vojvoda Alfonso I je v stavbi Via Coperta, ki je leta 1505 postala krilo gosposkega dvorca, dal zgraditi stanovanja in v njih opremiti sobe, imenovane »Camerini di Alabastro«, v katerih je zbral eno najdragocenejših umetniških zbirk z obdobja Renesanse. Leta 1874 ga je pokrajinska uprava grad odkupila in vanj nastanila svoj sedež.

V osemdesetih letih 20. stoletja je grad dobil vlogo muzeja, leta 2005 pa je njegovo podobo, s prepletanjem zgodb o sami zgradbi, družini Este in zgodovini mesta, inovativno in učinkovito prenovila arhitektka Gae Aulenti. V zahodnem krilu prvega nadstropja se nahaja oddelek namenjen ozemlju, priznanem kot kulturna krajina, večji del le-tega pa je od leta 1999 vpisan pod Unescov seznam svetovne dediščine.

We offer you:

Invalidom dostopno da
Avdio vodič ne

How to get there?

Italija
Castello Estense, 44121 Ferrara

Openmuseums - network of Slovene and Italian museums

PROJECT PARTNERS

ferrara   ravenna    rovigo   venezia    gorizia   udine   ljubljana   piran     koper   aquilea   kobarid

navedbeProjekt Openmuseums je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto Openmuseums finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
The project Openmuseums is funded under the Programme for Cross-Border Cooperation Italy-Slovenia 2007-2013,
by the european regional development Fund and national funds.